Problemen met de gemeentelijke schuldhulpverlening

Voor personen met een problematische schuldenlast is er onder bepaalde voorwaarden een oplossing. Men kan in aanmerking komen voor kwijtschelding van allerlei schulden. De eerste stap hierbij is het stabiliseren van de (financiële) situatie zodat er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Sommige mensen kunnen dit zelf regelen, voor anderen is het inschakelen van een budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder noodzakelijk.

Als de situatie stabiel is én u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u zich aanmelden bij de schuldhulpverlening van de gemeente. De gemeente neemt een officiële beslissing of u hiervoor in aanmerking komt. Zo’n beslissing noemt men een besluit.

Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor de schuldhulpverlening gaan zij met uw zaak aan de slag. Ze nemen contact op met al uw schuldeisers en berekenen hoeveel u zou kunnen sparen voor uw schuldeisers in een periode van (meestal) drie jaar. Op basis hiervan doet de gemeente een voorstel aan uw schuldeisers voor kwijtschelding van een deel van uw schulden. Als de schuldeisers akkoord zijn, start het minnelijk traject van drie jaar. Tijdens deze hele procedure bent u verplicht om u te houden aan allerlei regels en voorwaarden. Als u zich hier niet aan houdt, kan de gemeente beslissen om de schuldhulpverlening tussentijds te beëindigen. Zo’n beslissing noemt men een besluit. Als het minnelijk traject succesvol wordt afgerond, bent u als het goed is van uw schulden af.

De gemeente kan besluiten dat u niet in aanmerking komt voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook kan de gemeente besluiten dat de schuldhulpverlening tussentijds wordt beëindigd. Als u het niet eens bent met zo’n besluit kunt u bezwaar instellen bij de gemeente. Advocatenkantoor Elbertse kan daarbij helpen.

Als u zich wel netjes houdt aan alle regels en voorwaarden kan het alsnog voorkomen dat de schuldhulpverlening wordt beëindigd. Dat gebeurt namelijk als uw schuldeisers geen akkoord geven voor de kwijtschelding en dit ook niet via een zogenaamd dwangakkoord kan worden afgedwongen. Als de schuldhulpverlening vanwege deze reden eindigt, zal de gemeente u informeren over de mogelijkheden om een WSNP-verzoek in te dienen. Zie hiervoor de aparte pagina over de WSNP.