Problemen met de gemeentelijke schuldhulpverlening

Voor personen met een problematische schuldenlast is er onder bepaalde voorwaarden een oplossing. Men kan in aanmerking komen voor kwijtschelding van allerlei schulden. De eerste stap hierbij is het stabiliseren van de (financiële) situatie zodat er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Sommige mensen kunnen dit zelf regelen, voor anderen is het inschakelen van een schuldhulpmaatje, budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder noodzakelijk.

Als de situatie voldoende stabiel is én u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u zich aanmelden bij de schuldhulpverlening van de gemeente. De gemeente neemt een officiële beslissing of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Zo’n beslissing noemt men een besluit.

Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor de schuldhulpverlening gaan zij met uw zaak aan de slag. Ze kijken of verdere stabilisatie nog nodig is en ze nemen contact op met al uw schuldeisers. De gemeente berekent hoeveel u zou kunnen sparen voor uw schuldeisers in een periode van (meestal) anderhalf jaar. Op basis hiervan doet de gemeente een voorstel aan uw schuldeisers voor kwijtschelding van een deel van uw schulden. Als de schuldeisers akkoord zijn, start het minnelijk traject van (meestal) anderhalf jaar. Tijdens deze hele periode bent u verplicht om u te houden aan allerlei regels en voorwaarden. Als het minnelijk traject succesvol wordt afgerond, bent u als het goed is van uw schulden af.

De gemeente kan besluiten dat u niet in aanmerking komt voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook kan de gemeente besluiten dat de schuldhulpverlening tussentijds wordt beëindigd. Als u het niet eens bent met zo’n besluit kunt u bezwaar instellen bij de gemeente. Advocatenkantoor Elbertse kan daarbij helpen.

Als u zich houdt aan alle regels en voorwaarden kan het alsnog voorkomen dat de schuldhulpverlening wordt beëindigd. Dat gebeurt namelijk als uw schuldeisers geen akkoord geven voor de kwijtschelding en dit ook niet via een zogenaamd dwangakkoord kan worden afgedwongen. Als de schuldhulpverlening vanwege deze reden eindigt, zal de gemeente u informeren over de mogelijkheden om een WSNP-verzoek in te dienen. Zie hiervoor de aparte pagina over de WSNP door hier te klikken.

Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw vallen alle drie onder de gemeente Pijnacker-Nootdorp.