Erkenning kind / Vaststelling vaderschap

Elk kind moet binnen drie dagen na de geboorte worden aangegeven bij de gemeente. Als de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt de partner van de moeder daarbij automatisch aangemerkt als de vader (of als de duomoeder als het om twee vrouwen gaat). Maar als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is het volgens de wet niet zomaar duidelijk wie de andere ouder is.

Een vader heeft toestemming nodig van de moeder om bij de gemeente als vader te worden geregistreerd. Deze registratie heet ‘erkenning’. Als de moeder deze toestemming niet wil geven, kan de vader met hulp van een advocaat aan de rechtbank vragen om vervangende toestemming.

Als het juist de vader is die liever niet geregistreerd staat als juridische ouder terwijl de moeder dit wel graag wil, kan zij met hulp van een advocaat het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen. Dit noemt men ook wel een vaderschapsactie.

Het kan ook zo zijn dat degene die het kind heeft erkend niet de biologische vader is. Hoewel het niet in alle gevallen mogelijk is, kan zo’n erkenning vaak ongedaan worden gemaakt met hulp van een advocaat. Hetzelfde geldt als de partner die vanwege het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van de moeder automatisch werd aangemerkt als juridische ouder, niet de biologische ouder is.