Scheidingsmediation

De relatie tussen u en uw partner is voorbij. Jullie willen de gevolgen van de relatiebreuk samen in goed overleg regelen.

Bij een scheiding komt er veel op u af en moet er veel geregeld worden. In sommige gevallen lukt het zelf om alles te regelen, maar vaak is hulp hierbij hard nodig. Want hoe bepalen jullie de hoogte van de alimentatie? En wat moet er in een convenant staan zodat de kans het grootst is dat een van jullie beiden in de woning kan blijven wonen? En hoe zit dat met die huwelijkse voorwaarden? Wat kan er het beste in het ouderschapsplan worden opgenomen? En hoe verbeteren jullie de onderlinge communicatie?

Dit zijn maar een paar vragen waar u mee te maken kan krijgen bij een scheiding.

Als jullie kiezen voor mediation, zal de mediator samen met jullie kijken wat er geregeld moet worden en zal de mediator uitleg geven over de wettelijke normen. Uitgangspunt bij mediation is dat jullie samen zelf de beslissingen nemen. Mr Linda Elbertse is opgeleid als gespecialiseerde mediator voor het familierecht. Zij zal samen met jullie aan de slag gaan om de relatiebreuk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als u getrouwd bent, dan is het noodzakelijk dat er minimaal één advocaat bij uw scheiding betrokken is. De scheiding moet namelijk worden uitgesproken door de rechter en alleen een advocaat mag zo’n echtscheidingsverzoek indienen. Het is dan wel zo makkelijk dat Mr Linda Elbertse niet alleen mediator is, maar ook advocaat. Zij kan een gezamenlijk verzoekschrift voor u indienen bij de rechtbank en u hoeft daarvoor niet naar een aparte advocaat.

Zijn u en uw partner geïnteresseerd in mediation? U kunt samen een gratis en vrijblijvende afspraak maken bij Advocatenkantoor Elbertse. Tijdens deze afspraak zal Mr Linda Elbertse het mediationtraject nader toelichten.

De kosten van mediation vallen gelukkig erg mee. Als u een laag inkomen en eigen vermogen hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor een overheidssubsidie (een ’toevoeging’). De eigen bijdrage die de Raad voor Rechtsbijstand dan oplegt, bedraagt slechts € 61,00 of € 121,00 per persoon. Meer informatie over de toevoeging vindt u op  www.rechtsbijstand.nl. Komt u niet voor een overheidssubsidie in aanmerking, dan kunt u afspraken maken met de mediator over de prijs. Dit kunt u doen in het eerste gratis en vrijblijvend gesprek. U kunt kiezen voor een vaste prijs (de hoogte is afhankelijk van wat er moet worden geregeld) of een prijs per uur.