Problemen met de WSNP / Bewindvoerder

De WSNP staat voor Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als de gemeentelijke schuldhulpverlening is mislukt omdat uw schuldeisers niet akkoord gaan met de gedeeltelijke kwijtschelding, kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen om toegelaten te worden tot de WSNP.

De rechtbank wijst niet alle verzoeken toe. Als de rechter uw verzoek afwijst, heeft u 8 dagen de tijd om hoger beroep in te stellen. Voor het instellen van hoger beroep is een advocaat verplicht. Neem dus direct actie als uw aanvraag om toegelaten te worden tot de WSNP is afgewezen.

Als de rechtbank het verzoek toewijst, benoemt de rechtbank daarbij ook een WSNP-bewindvoerder. Deze bewindvoerder is er voor de schuldeisers, maar hij (of zij) zal ook rekening houden met uw belangen. De bewindvoerder bepaalt (samen met de rechter-commissaris) welke bedrag u maandelijks mag houden. Dit noemen we het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Alles wat u méér krijgt dan dat, moet u afdragen op de boedelrekening. Soms moet er ook vermogen worden verkocht, zoals een koophuis of een dure auto. De opbrengst is voor de boedelrekening.

Tijdens de WSNP moet u zich houden aan allerlei regels en voorwaarden. De belangrijkste zijn de volgende:

  • Arbeidsverplichting: U moet in principe 36 uur per week werken
  • Sollicitatieverplichting: Als u minder dan 36 uur per week werkt, moet u in principe solliciteren naar ander werk of naar extra werk
  • Afdrachtverplichting: Al uw inkomen boven het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) moet u storten naar de bewindvoerder
  • Informatieverplichting: U moet uw bewindvoerder informeren over uw inkomsten, uw uitgaven, uw persoonlijke situatie en soms ook uw medische situatie.

Elk half jaar schrijft de bewindvoerder een verslag over het verloop van de WSNP. Na drie jaar geeft de bewindvoerder daarbij ook een advies aan de rechter over de schone lei. Als de bewindvoerder vindt dat u alles goed hebt gedaan, zal de bewindvoerder positief adviseren over de schone lei. De kans is dan zeer groot dat de rechtbank de schone lei zal toekennen en u van uw schulden af bent.

Als de rechtbank vindt dat u zich niet houdt aan alle regels en verplichtingen van de WSNP kan de rechtbank besluiten dat uw WSNP tussentijds wordt beëindigd of dat u geen schone lei krijgt. Voordat de rechtbank hiertoe overgaat, wordt u uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. Als dit enkel gaat om een verhoor kunt u daarvoor geen advocatenhulp krijgen (althans, daar wordt geen overheidssubsidie voor gegeven), maar als de zitting gaat over de tussentijdse beëindiging of de beëindigen zonder schone lei, kan Advocatenkantoor Elbertse u hierbij helpen. Mocht u in dit stadium nog geen advocatenhulp hebben gehad, dan heeft u nog een extra kans. Want tegen de beslissing van de rechtbank om de WSNP tussentijds te beëindigen of regulier te beëindigen zonder schone lei staat 8 dagen hoger beroep open. Neem dus direct actie als u zo’n beslissing krijgt.

In sommige gevallen houdt u zich wel netjes aan de regels en voorwaarden, maar is het de WSNP-bewindvoerder die fouten maakt of zijn (of haar) werk niet goed doet. In zulke gevallen bespreekt u dit eerst met de WSNP-bewindvoerder. Misschien is er samen een oplossing mogelijk. Als de klacht niet wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de rechter-commissaris van de rechtbank die toezicht houdt op de bewindvoerder. U kunt de rechter-commissaris vragen om de bewindvoerder te verplichten om zijn fouten op te lossen of u kunt vragen om een andere bewindvoerder. U heeft hier geen advocaat voor nodig. Alleen als er sprake is van grote financiële schade kunt u een advocaat inschakelen via de overheidssubsidie.

Wat is het verschil tussen al die verschillende bewindvoerders?

De term bewindvoerder wordt vaak voor verschillende functionarissen gebruikt. Hier een opsomming van de meest voorkomende bewindvoerders:

Beschermingsbewindvoerder uit Boek 1 BW: Deze bewindvoerder regelt de inkomsten en uitgaven van de persoon die onder bewind staat. Ook treft de bewindvoerder betalingsregelingen met schuldeisers. Deze bewindvoerder vertegenwoordigt de persoon die onder bewind staat bij bijvoorbeeld gerechtelijke procedures.

WSNP-bewindvoerder uit de Faillissementswet: De bewindvoerder int alle gelden van de persoon die onder bewind staat boven het Vrij Te Laten Bedrag. De bewindvoerder spaart dit bedrag voor de schuldeisers. Deze bewindvoerder controleert of u zich houdt aan alle verplichtingen van de WSNP. Als u zich houdt aan alle verplichtingen, zal deze bewindvoerder de rechter adviseren om aan u de schone lei te geven. Als de rechter de schone lei toekent, worden alle oude schulden kwijtgescholden.

Surceance-bewindvoerder uit de Faillissementswet: Als een bedrijf bijna failliet gaat, kan een surceance van betaling worden aangevraagd bij de rechter. Tijdens een surceance (‘uitstel van betaling’) onderzoekt de bewindvoerder of het bedrijf financieel nog gered kan worden en neemt de nodige maatregelen. De meeste surceances worden omgezet in een faillissement.

Erfrechtbewindvoerder uit Boek 4 BW: Als iemand overlijd met veel vermogen, kan die persoon in zijn testament bepaald hebben dat zijn erfenis wordt beheerd door een bewindvoerder. De erfgenamen kunnen dan niet zelf bij het geld en het vermogen. Als een erfgenaam een gedeelte van het geld wil ontvangen, kan deze een verzoek doen bij de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist dan of en zo ja, hoeveel geld er wordt uitgekeerd aan de erfgenaam.